10. juni 2021

Varemærkeansøgninger vækster markant

I de første tre måneder af 2021 alene modtog European Union Intellectual Property Office 10.000 flere varemærkeansøgninger sammenlignet med gennemsnittet af tidligere.

Den markante stigning af europæiske varemærkeansøgninger på 10% i 2020 og næsten 28% i de første fire måneder af dette år kan ses som et tegn på det europæiske markeds tiltrækningskraft.

Om den markante stigning i europæiske varemærkeansøgninger udtaler Chas. Hudes varemærkerådgiver, Vibeke Aagaard Bendtsen: 

"Hvis en virksomhed oplever øget onlinesalg i forbindelse med COVID-19, giver det mening at se på hvilke lande virksomheden sælger til, og om varemærket er godt nok beskyttet. Der er nemlig sket en stor stigning i EU-varemærkeansøgninger i 2020 og 2021. Derfor at det relevant at få undersøgt hvor varemærket er registreret og måske sit varemærke beskyttet i hele EU."

Har du en varemærkestrategi?

Du skal til at søge om en varemærkeregistrering, men hvordan gribes det an? Og hvad skal du starte med?

Vi anbefaler, at I udarbejder en varemærkestrategi.

En gennemarbejdet varemærkestrategi er altafgørende for, at jeres virksomhed får den rette varemærkebeskyttelse. Hvad end det er på EU-niveau eller nationalt.

Få derfor en strategi skræddersyet ud fra jeres behov.

Vibeke Aagaard Bendtsen

Lawyer, LL.M

T: +45 33 19 34 40
M: +45 27 74 34 40
vab@chashude.com